เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการก่อนสมัครสมาชิก หรือก่อนทำการสั่งซื้อ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มใดๆโปรดสอบถามได้ที่ ช่องทางติดต่อแอดมิน


1 - ทั่วไป

 1. นี่เป็นข้อตกลงข้อกำหนดในการให้บริการล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
 2. เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Jay-Like.com แต่เพียงผู้เดียว อาจปรับปรุงแก้ไขหรือทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การดัดแปลงหรือการแก้ไขล่าสุดที่ดำเนินการโดย Jay-Like.com จะแทนที่ข้อตกลงเดิมทั้งหมดและมีผลบังคับใช้ในวันที่โพสต์
 3. การใช้บริการหลังจากการแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการครั้งล่าสุดหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขแล้ว และคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของข้อกำหนดในการให้บริการ
 4. หากคุณไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ โดยไม่ยอมรับเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมด กรุณาอย่าลงทะเบียนสมัครสมาชิก

2 - บริการ

 1. Jay-Like.com มีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมตสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
 2. บริการที่ซื้อใน Jay-Like.com มีระยะประกันงาน หรือระยะชดเชยงานตามรายละเอียดคำอธิบายใต้งานแต่ละงาน โดยอาจมีหรือไม่มีระยะประกันงาน โปรดตรวจสอบก่อนทำการสั่งซื้อ โดยที่การประกันงานจะยึดถือและเติมยอดได้ตามยอดเริ่มงานรวมกับจำนวนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. การพิจารณาตัดสินว่าจะทำการรีฟีล หรือคืนเงิน เป็นอำนาจตัดสินใจของ Jay-Like.com หากเป็นกรณีของการคืนเงิน ทาง Jay-Like.com จะคืนเงินเข้าสู่ระบบในชื่อผู้ใช้ของท่านเท่านั้น
 4. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณและผลที่ตามมา รวมถึงบัญชีหรือการถูกแบนหรือการถูกลบภาพ โดยเราจะไม่คืนเงินหรือชดเชยใด ๆ ในกรณีนี้
 5. Jay-Like.com มีวัตถุประสงค์ที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบตโนมัติ เราไม่สนับสนุนสแปมผู้อื่นและการละเมิดกฎหมาย โดยเราจะยกเลิกงานที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
 6. การใช้งานระบบ Jay-Like.com เป็นความรับผิดชอบและการตัดสินใจของคุณแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ปฏิบัติตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณใช้และรวมถึงกฎหมายใด และคุณต้องยอมรับด้วยความเสี่ยงของคุณเอง
 7. ระบบ Jay-Like.com จะรับผิดชอบจำนวนงานในกรณีที่บริการนั้นๆ มีการระบุระยะประกัน(รีฟีล) เท่านั้น และต้องเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่ายอดเริ่มงานในคำสั่งซื้อเลขที่นั้นๆ

3 - การสั่งซื้อบริการ

 1. คุณจะทำรายการคำสั่งซื้อโดยเข้าใจงานอย่างชัดเจนและยอมรับสิ่งที่คุณกำลังจะซื้อ และจะไม่ยื่นข้อพิพาทการฉ้อโกงใดๆ
 2. เมื่อมีการพยายามฉ้อโกงในการยื่นข้อพิพาทกับทางเราทาง Jay-Like.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณและแบน IP Address ของคุณอย่างถาวร
 3. จะไม่สามารถคืนเงินได้หากระบบได้ทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์และระบบจะนับยอดเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณทำรายการส่่งคำสั่งซื้อ              
 4. สิทธิ์ใช้งานและเงินคงเหลือในระบบเป็นความรับผิดชอบของคุณ

4 - การสมัครสมาชิก

 1. คุณยืนยันว่าคุณอายุ 13 ปีหรือมากกว่าและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้เงื่อนไขการให้บริการและจะปฏิบัติตามตามเงื่อนไขนั้นๆ

5 - ลิขสิทธิ์

 1. หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทน Jay-Like.com ห้ามมิให้ถคัดลอกหรือทำซ้ำข้อความรูปภาพหรือโปรแกรมที่ใช้บนเว็บไซต์

6 - คำสงวนสิทธิ์

 1. คุณยอมรับว่าการใช้ Jay-Like.com นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง Jay-Like.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรืออะไรก็ตามที่มีต่อคุณหรือธุรกิจของคุณอาจเกิดขึ้น
 2. เนื่องจาก Jay-Like.com ให้บริการที่ยกเลิกไม่ได้ ซึ่งคุณยอมรับว่าหลังจากทำการซื้อบริการนั้นๆแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิกหรือหยุดหรือลบการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นไปแล้ว

7 - นโยบายการคืนเงิน

 1. คุณตกลงว่าเมื่อซื้อบริการของเราคุณจะเข้าใจและยอมรับสิ่งที่คุณกำลังซื้อและจะไม่ยื่นข้อพิพาทการฉ้อโกงผ่าน PayPal หรือ Omise หากมีการยื่นข้อพิพาทใน Paypal หรือ Omise เราจะทำการระงับบัญชีของคุณโดยถาวรและไม่มีการคืนเงินคงเหลือในระบบ รวมถึงรีเซตจำนวนผู้ติดตามหรือไลค์หรือวิวใดๆ ที่ได้ทำการเพิ่มให้ทั้งหมด
 2. หาก Jay-Like.com ไม่สามารถให้บริการในบางช่วงเวลา ได้แก่ การปรับปรุงระบบ แก้ไขซ่อมแซมชั่วคราว Jay-Like.com จะทำรายการยกเลิกงาน และคืนเครดิตให้ผู้ใช้งานในระบบของ Jay-Like.com เท่านั้น
 3. กรณีบริการมีการปรับปรุงอัพเดต ระบบจะทำรายการยกเลิก และคืนเงินเป็นเครดิตภายในเว็บไซต์ Jay-Like.com เท่านั้น

8 - นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. Jay-Like.com จะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

9 - นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

 1. Jay-Like.com จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา

10 - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

 1. เงื่อนไขการให้บริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการจะได้รับการพิจารณาและมีผลทันทีในวันที่โพสต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนล่วงหน้า
 2. ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังนี้: 091-8145938 | Jaylike2018@gmail.com |