เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาอ่านกฎระเบียบทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ การใช้งานถือว่าคุณได้ยอมรับและศึกษากฎต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดขัดการใช้งาน?

หากคุณมีข้อสงสัยอื่นใด สามารถติดต่อไปยังทีมงาน

ศูนย์บริการลูกค้า

ทั่วไป

 • นี่เป็นข้อตกลงข้อกำหนดในการให้บริการล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
 • เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Jay-Like.com แต่เพียงผู้เดียว อาจปรับปรุงแก้ไขหรือทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การดัดแปลงหรือการแก้ไขล่าสุดที่ดำเนินการโดย Jay-Like.com จะแทนที่ข้อตกลงเดิมทั้งหมดและมีผลบังคับใช้ในวันที่โพสต์
 • การใช้บริการหลังจากการแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการครั้งล่าสุดหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขแล้ว และคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของข้อกำหนดในการให้บริการ
 • หากคุณไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ โดยไม่ยอมรับเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมด กรุณาอย่าลงทะเบียนสมัครสมาชิก

 

การให้บริการ

 • Jay-Like.com มีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมตสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
 • บริการที่ซื้อใน Jay-Like.com มีระยะประกันงาน หรือระยะชดเชยงานตามรายละเอียดคำอธิบายในงานแต่ละงาน โดยอาจมีหรือไม่มีระยะประกันงาน โปรดตรวจสอบก่อนทำการสั่งซื้อ โดยที่การประกันงานจะยึดถือและเติมยอดได้ตามยอดเริ่มงานรวมกับจำนวนสั่งซื้อเท่านั้น
 • การพิจารณาตัดสินว่าจะทำการรีฟีล หรือคืนเงิน เป็นอำนาจตัดสินใจของ Jay-Like.com หากเป็นกรณีของการคืนเงิน ทาง Jay-Like.com จะคืนเงินเข้าสู่ระบบในชื่อผู้ใช้ของท่านเท่านั้น
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณและผลที่ตามมา รวมถึงบัญชีหรือการถูกแบนหรือการถูกลบภาพ โดยเราจะไม่คืนเงินหรือชดเชยใด ๆ ในกรณีนี้
 • Jay-Like.com มีวัตถุประสงค์ที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบตโนมัติ เราไม่สนับสนุนสแปมผู้อื่นและการละเมิดกฎหมาย โดยเราจะยกเลิกงานที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
 • การใช้งานระบบ Jay-Like.com เป็นความรับผิดชอบและการตัดสินใจของคุณแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ปฏิบัติตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณใช้และรวมถึงกฎหมายใด และคุณต้องยอมรับด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

การใช้งานระบบสร้างรายได้

 • การใช้งานระบบสร้างรายได้ คือการแชร์ลิ้งค์อ้างอิง หรือโปรโมทลิ้งค์อ้างอิงของคุณในให้บุคคลอื่น หรือช่องทางอื่น โดยท่านจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากยอดเติมเงินของบุคคลที่สมัครผ่านลิ้งค์ของคุณจำนวน 5% ของทุกยอดเติม
 • ท่านสามารถสะสมยอดค่าคอมมิชชั่น เพื่อทำการถอนเงินได้ 2 กรณี ได้แก่ 1) ถอนเข้ายอดคงเหลือ (ไม่มีค่าธรรมเนียม) และ 2) ถอนเงินสด (มีค่าธรรมเนียม 15% ของยอดแจ้งถอน)
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกระบบสร้างรายได้ของคุณ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการใช้งานภายใต้เครือข่ายเดียวกัน หรือมีเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ที่พยายามปั้มยอดระบบสร้างรายได้ โดยมิได้มาจากการโปรโมทจริง แต่เป็นการกระทำซ้ำหลายบัญชี จะถูกระงับการถอนทุกกรณี

การสั่งซื้อและการใช้บริการ

 • คุณจะทำรายการคำสั่งซื้อโดยเข้าใจงานอย่างชัดเจนและยอมรับสิ่งที่คุณกำลังจะซื้อ และจะไม่ยื่นข้อพิพาทการฉ้อโกงใดๆ
 • เมื่อมีการพยายามฉ้อโกงในการยื่นข้อพิพาทกับทางเราทาง Jay-Like.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณและแบน IP Address ของคุณอย่างถาวร
 • จะไม่สามารถคืนเงินได้หากระบบได้ทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์และระบบจะนับยอดเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณทำรายการสั่งคำสั่งซื้อ              
 • สิทธิ์ใช้งานและเงินคงเหลือในระบบเป็นความรับผิดชอบของคุณ
 • การสั่งงานต้องไม่มีการสั่งงานซ้อนในลิ้งค์เดียวกัน หรือใช้บริการซ้อนกับที่อื่นใด ระบบจะนับยอดเริ่ม ณ ขณะนั้น รวมกับจำนวนสั่งงานเท่านั้น หากสั่งซ้อนยอดจะได้ไม่ครบ
 • การสั่งซื้อต้องตรวจสอบความถูกต้องของลิ้งค์การเปิดบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่ตรวจเช็คก่อนจะไม่สามารทำรายการคืนเงินได้
 • ระบบ Jay-Like.com จะรับผิดชอบจำนวนงานในกรณีที่บริการนั้นๆ มีการระบุระยะประกัน(รีฟีล) เท่านั้น และต้องเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่ายอดเริ่มงานในคำสั่งซื้อเลขที่นั้นๆ
 • ต้องตรวจสอบการเปิดบัญชี หรือเปิดการเข้าถึงให้เรียบร้อย หากสั่งงานแล้วไม่เปิดบัญชีเป็นสาธารณะ หรือปิดโพส หรือปิดบัญชีไม่ให้เข้าถึงอื่นๆใด จะทำให้ระบบไม่สามารถส่งบริการให้ได้ และอาจทำให้สูญเสียเงินโดยไม่ได้ประโยชน์ใด
 • การเคลมงานหรือเติมงาน จะเคลมได้เฉพาะงานที่ระบระยะเวลาประกันงาน หรือมีรีฟีลเท่านั้น เมื่อส่งคำร้องขอเคลม ทางระบบจะใช้เวลา 12-48 ชั่วโมงในการเคลมขึ้นกับประเภทงานที่เลือก

การสมัครสมาชิก

 • คุณยืนยันว่าคุณอายุ 13 ปีหรือมากกว่าและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการและจะปฏิบัติตามตามเงื่อนไขนั้นๆ 

ลิขสิทธิ์

 • หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทน Jay-Like.com ห้ามมิให้คัดลอกหรือทำซ้ำข้อความรูปภาพหรือโปรแกรมที่ใช้บนเว็บไซต์ มิฉะนั้นทางเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

คำสงวนสิทธิ์

 • คุณยอมรับว่าการใช้ Jay-Like.com นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง Jay-Like.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรืออะไรก็ตามที่มีต่อคุณหรือธุรกิจของคุณอาจเกิดขึ้น
 • เนื่องจาก Jay-Like.com ให้บริการที่ยกเลิกไม่ได้ ซึ่งคุณยอมรับว่าหลังจากทำการซื้อบริการนั้นๆแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิกหรือหยุดหรือลบการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นไปแล้ว

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

 • เงื่อนไขการให้บริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการจะได้รับการพิจารณาและมีผลทันทีในวันที่โพสต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนล่วงหน้า
 • ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังนี้ Line : @JLike | Jaylike2018@gmail.com 

นโยบายการคืนเงิน

 • คุณตกลงว่าเมื่อซื้อบริการของเราคุณจะเข้าใจและยอมรับสิ่งที่คุณกำลังซื้อและจะไม่ยื่นข้อพิพาทการฉ้อโกงผ่าน PayPal หรือ Omise หรือ GBPrimePay หากมีการยื่นข้อพิพาทในผู้ให้บริการชำระเงินเหล่านี้ เราจะทำการระงับบัญชีของคุณโดยถาวรและไม่มีการคืนเงินคงเหลือในระบบ รวมถึงรีเซตจำนวนผู้ติดตามหรือไลค์หรือวิวใดๆ ที่ได้ทำการเพิ่มให้ทั้งหมด
 • หาก Jay-Like.com ไม่สามารถให้บริการในบางช่วงเวลา ได้แก่ การปรับปรุงระบบ แก้ไขซ่อมแซมชั่วคราว Jay-Like.com จะทำรายการยกเลิกงาน และคืนเครดิตให้ผู้ใช้งานในระบบของ Jay-Like.com เท่านั้น
 • กรณีบริการมีการปรับปรุงอัพเดต ระบบจะทำรายการยกเลิก และคืนเงินเป็นเครดิตภายในเว็บไซต์ Jay-Like.com เท่านั้น
 • ยอดเงินคงเหลือเป็นสิทธิ์การใช้งานของคุณ ซึ่งไม่มีกำหนดหมดอายุ และไม่สามารถถอนได้ทุกรณี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • Jay-Like.com จะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

นโยบายคุ้มครองข้อมูล

 • Jay-Like.com จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจในบริการของเรา เชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลรายการที่คุณกรอกไว้ให้กับเรา